top of page

Kobus doet uitlijn-test met TNO voor Truck van de Toekomst

Verduurzaming van het personen- en goederenvervoer is de afgelopen jaren een centraal aandachtspunt in het kabinetsbeleid geweest. Steeds duidelijker wordt dat duurzaamheid ook commercieel aantrekkelijke kansen biedt aan het bedrijfsleven.


Waar het tot op heden aan ontbrak is een overzicht van marktrijpe energiebesparende maatregelen en de invloed van deze maatregelen op het gebied van brandstofbesparing, terugverdientijd en het gebruiksgemak in de praktijk. TNO heeft dit onderzoek in samenwerking met transportbedrijven en leveranciers van brandstofbesparende systemen uitgevoerd en heeft haar bevindingen in een heldere rapportage gebundeld. Het vrachtverkeer over de weg draagt significant bij aan de totale CO2-uitstoot. Daarom zijn diverse bestaande kansen voor brandstofbesparing en CO2-reductie belangrijk voor bedrijven om door te voeren. Het demonstratieprogramma 'Truck van de Toekomst' is uitgerold om transportbedrijven meer duidelijkheid en houvast te verschaffen bij het kiezen van de juiste energiebesparende maatregelen. HET PROGRAMMA 'TRUCK VAN DE TOEKOMST' TNO heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het demonstratieprogramma 'Truck van de Toekomst' uitgevoerd. De doelstelling van het demonstratieprogramma is een toename te realiseren in het gebruik van brandstofbesparende maatregelen. Het programma is uitgevoerd binnen een brede selectie transportbedrijven. In het programma zijn marktrijpe maatregelen gedemonstreerd en zijn de effecten op brandstofbesparing, praktische toepasbaarheid en terugverdientijd geëvalueerd. Het nauwkeurig bepalen van de brandstofbesparing die de maatregelen bewerkstelligen is complex. Hiervoor kunnen meerdere methoden worden gehanteerd. Tijdens het demonstratieprogramma zijn twee methoden gecombineerd om tot een betrouwbaar resultaat te komen. Enerzijds is een groot aantal trucks binnen de operationele praktijk gemonitord, anderzijds zijn er verschillende nauwkeurige metingen onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd. Alle onderzochte maatregelen hebben in specifieke gebruikssituaties een duidelijk waarneembare besparing opgeleverd. Sommige maatregelen leveren zelfs een besparing op zonder dat daar extra kosten mee gemoeid zijn. In de rapportage worden ook de terugverdientijd en de gebruikservaringen van de deelnemende transportbedrijven meegenomen.

U kunt het rapport over uitlijnen lezen op pagina 18 en 19 in onderstaande link: https://m.tno.nl/media/1226/brandstof_co2_besparing_anno_2013.pdf

meetapparatuur


Testrit op circuit


Comments


bottom of page